Kurs gitarowy

XIII Międzynarodowy Kurs Gitarowy

25-27 czerwca 2023

PAKIET OBSERWATOR 400 PLN

 • udział w roli obserwatora we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

PAKIET PODSTAWOWY 770 PLN

 • 3 lekcje indywidualne x 45 minut, udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

PAKIET EXTRA 880 PLN

 • 4 lekcje indywidualne x 45 minut, udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

ZGŁOSZENIE i kopię dowodu wpłaty wysłać ze strony www.gitara.olsztyn.pl do dnia 30.05.2023 z dopiskiem: „KURS GITAROWY-imię i nazwisko uczestnika”

Formularz zgłoszenia

  imię i nazwisko (wymagane)

  data urodzenia (wymagane)

  szkoła/uczelnia (wymagane)

  nauczyciel (wymagane)

  adres zamieszkania (wymagane)

  adres email (wymagane)

  telefon (wymagane)

   Pakiet:
  • obserwator 400 PLN

  • podstawowy 770 PLN

  • extra 880 PLN

  Dodatkowe informacje (pytania, lekcje itp.)

  Ważne!
  Akceptuję regulamin festiwaluTAK

  1. załączam kopię przelewu TAK

  2. załączam oświadczenie woli*TAK

  3. załączam podpisane oświadczenie: RODOYES

  Uwaga!
  *Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.