Kurs gitarowy

XII Międzynarodowy Kurs Gitarowy

PAKIET OBSERWATOR 390 PLN

 • udział w roli obserwatora we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

PAKIET PODSTAWOWY 750 PLN

 • 3 lekcje indywidualne x 45 minut, udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

PAKIET EXTRA 860 PLN

 • 4 lekcje indywidualne x 45 minut, udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu: lekcje, koncerty, wykłady, promocyjna cena zakwaterowania, wyżywienia oraz wpisowego konkursu

ZGŁOSZENIE i kopię dowodu wpłaty wysłać ze strony www.gitara.olsztyn.pl do dnia 10.05.2020 z dopiskiem: „KURS GITAROWY-imię i nazwisko uczestnika”

Formularz zgłoszenia

imię i nazwisko (wymagane)

data urodzenia (wymagane)

szkoła/uczelnia (wymagane)

nauczyciel (wymagane)

adres zamieszkania (wymagane)

adres email (wymagane)

telefon (wymagane)

  Pakiet:

 • obserwator 390 PLN
 • podstawowy 750 PLN
 • extra 860 PLN

Dodatkowe informacje (pytania, lekcje itp.)

Ważne!
Akceptuję regulamin festiwalu TAK

 1. załączam kopię przelewu TAK

 2. załączam oświadczenie woli* TAK
 3. załączam podpisane oświadczenie RODO: YES

Uwaga!
*Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.