Zgłoszenie na konkurs

X Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Joaquina Rodrigo w Olsztynie

  • Wpisowe Konkursu (dla każdego uczestnika konkursu) 230PLN /180PLN*/150PLN** należy wpłacić na konto Stowarzyszenia MELOFANI – szczegóły przelewu na stronie w zakładce KONTAKT.
  • Wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku uczestnictwa w dwóch grupach konkursowych, wpisowe uiszcza się tylko raz.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz z załączonym dowodem wpłaty wpisowego należy wysłać ze strony internetowej do dnia 10 maja 2020. z dopiskiem: “KONKURS GITAROWY – imię i nazwisko uczestnika”. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: booking@gitara.olsztyn.pl
  • Szczegóły uczestnictwa w konkursie zostaną przekazane do dnia 20 maja 2020.
  • Uczestnicy Konkursu biorą udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu począwszy od koncertu w dniu 31 czerwca 2020

*wpisowe konkursu dla uczestników kursu gitarowego
** wpisowe konkursu dla uczestników wyłącznie grupy III (zespoły)

Formularz zgłoszenia Grupa I i II

Imię i nazwisko (wymagane)

data urodzenia (wymagane)

szkoła/uczelnia (wymagane)

rok nauki (wymagane)

nauczyciel (wymagane)

adres zamieszkania (wymagane)

Adres email (wymagane)

telefon (wymagane)

  • grupa III

Program (kompozytor, tytuł)

Ważne!
Akceptuję regulamin festiwalu TAK

  1. załączam kopię przelewu TAK

  2. załączam oświadczenie woli* TAK

Uwaga!
*Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.

Formularz zgłoszenia Grupa III/Zespoły

Skład zespołu: /imię, nazwisko, instrument/

imię i nazwisko osoby reprezentującej zespół (wymagane)

szkoła/uczelnia (wymagane)

nauczyciel (wymagane)

adres zamieszkania (wymagane)

adres email (wymagane)

telefon (wymagane)

program (kompozytor, tytuł)

Ważne!
Akceptuję regulamin festiwalu TAK

  1. załączam kopię przelewu TAK

  2. załączam oświadczenie woli* TAK

Uwaga!
*Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.