Wykładowcy Kursu 24-27 czerwca 2023

Susana Prieto
Alexis Muzurakis
Maciej Ziemski
Marcin Dylla
Volodymyr Dotsenko
Mateusz Kowalski
Cassie Martin