Jury Konkursu

Susana Prieto
Alexis Muzurakis
Marcin Dylla
Volodymyr Dotsenko
Maciej Ziemski
Mateusz Kowalski