Zgłoszenie na konkurs

XI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Joaquina Rodrigo w Olsztynie

 •  Wpisowe Konkursu (dla każdego uczestnika konkursu) 250 PLN /200 PLN*/160 PLN** należy wpłacić na konto Stowarzyszenia MELOFANI – szczegóły przelewu na stronie w zakładce KONTAKT.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz z załączonym dowodem wpłaty wpisowego należy wysłać ze strony internetowej do dnia 30 maja 2023. z dopiskiem: “KONKURS GITAROWY – imię i nazwisko uczestnika”. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: booking@gitara.olsztyn.pl
 • Szczegóły uczestnictwa w konkursie zostaną przekazane do dnia 4 czerwca 2023.
 • Uczestnicy Konkursu biorą udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu począwszy od koncertu w dniu 27 czerwca 2023

*wpisowe konkursu dla uczestników kursu gitarowego
** wpisowe konkursu dla uczestników wyłącznie grupy III (zespoły)

Formularz zgłoszenia Grupa I i II

  Imię i nazwisko (wymagane)

  data urodzenia (wymagane)

  szkoła/uczelnia (wymagane)

  rok nauki (wymagane)

  nauczyciel (wymagane)

  adres zamieszkania (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  telefon (wymagane)

  • grupa III

  Program (kompozytor, tytuł)

  Ważne!
  Akceptuję regulamin festiwaluTAK

  1. załączam kopię przelewu TAK

  2. załączam oświadczenie woli*TAK

  3. załączam podpisane oświadczenie: RODOYES

  Uwaga!
  *Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.

  Formularz zgłoszenia Grupa III/Zespoły

   Skład zespołu: /imię, nazwisko, instrument/

   imię i nazwisko osoby reprezentującej zespół (wymagane)

   szkoła/uczelnia (wymagane)

   nauczyciel (wymagane)

   adres zamieszkania (wymagane)

   adres email (wymagane)

   telefon (wymagane)

   program (kompozytor, tytuł)

   Ważne!
   Akceptuję regulamin festiwaluTAK

   1. załączam kopię przelewu TAK

   2. załączam oświadczenie woli*TAK

   3. załączam podpisane oświadczenie: RODOYES

   Uwaga!
   *Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia Festiwalu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18. Uczestnicy Festiwalu, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Imprezie tylko pod opieką prawnych opiekunów.